اطلاعیه ها

ساعات کار بازار های موبایل ایران در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی

چهارشنبه, 09 بهمن 1398

 ساعات کار مجموعه بازار موبایل ایران 1
در ایام چهارشنبه سوری و تعطیلات عید نوروز 1398

ایام تاریخ ساعت فعالیت مجموعه
سه شنبه 97/12/28 (چهارشنبه سوری) از ساعت 9 الی 15
چهارشنبه 97/12/29 از ساعت 9 الی 15

پنجشنبه

لغایت

یکشنبه

98/01/01

لغایت

98/01/04

تعطیل

دوشنبه

لغایت

یکشنبه

98/01/05

لغایت

98/01/11

از ساعت 9 الی 15

سه شنبه

 و

چهارشنبه

98/01/12

و

98/01/13

تعطیل

¯           مجموعه بازار موبایل ایران 1 از روز چهارشنبه مورخ 98/01/14 طبق روال روزهای عادی سال فعال می باشد.

 

 ساعات کار مجموعه بازار موبایل ایران 2
در ایام چهارشنبه سوری و تعطیلات عید نوروز 1398

ایام تاریخ ساعت فعالیت مجموعه
سه شنبه 97/12/28 (چهارشنبه سوری) از ساعت 9 الی 15
چهارشنبه 97/12/29 از ساعت 9 الی 15

پنجشنبه

و

جمعه

98/01/01

و

98/01/02

تعطیل

شنبه

لغایت

جمعه

98/01/03

لغایت

98/01/09

از ساعت 9 الی 15

شنبه

لغایت

جمعه

98/01/10

لغایت

98/01/16

تعطیل

¯   مجموعه بازار موبایل ایران 2 از روز شنبه مورخ 98/01/17 طبق روال روزهای عادی سال فعال می باشد.

 

 ساعات کار مجموعه بازار موبایل ایران 3
در ایام چهارشنبه سوری و تعطیلات عید نوروز 1398

ایام تاریخ ساعت فعالیت مجموعه
سه شنبه 97/12/28 (چهارشنبه سوری) از ساعت 9 الی 15
چهارشنبه 97/12/29 از ساعت 9 الی 15

پنجشنبه

لغایت

جمعه

98/01/01

لغایت

98/01/09

تعطیل

شنبه

لغایت

جمعه

98/01/10

لغایت

98/01/16

از ساعت 17 الی 21
سه شنبه 98/01/17 تعطیل

¯           مجموعه بازار موبایل ایران 3 از روز شنبه مورخ 9801/17طبق روال روزهای عادی سال فعال می باشد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Leave a comment