اطلاعیه ها

ساعات فعالیت بازارهای موبایل ایران

چهارشنبه, 09 مهر 1399

ساعات فعالیت بازارهای موبایل ایران به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

ساعات کار بازار موبایل ایران شماره1

روزهای عادی: از ساعت 9:00 لغایت 21:00

روزهای جمعه و تعطیل: از ساعت 9:00 لغایت 17:00

 

ساعات کار بازار موبایل ایران شماره2

روزهای عادی: از ساعت 9:00 لغایت 21:00

روزهای جمعه و تعطیل: از ساعت 9:00 لغایت 20:00

 

ساعات کار بازار موبایل یاران شماره3:

روزهای عادی: از ساعت 9:00 لغایت 21:00

روزهای جمعه و تعطیل از ساعت 17:00 لغایت 21:00

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Leave a comment