بازار موبایل شماره 3

مجموعه بازار موبایل ایران شماره 3

اطلاعات تماس


بازار موبایل ایران شماره 3
 آدرس:
کرمان - بلوار جمهوری - نرسیده به چهاره راه امام جمعه - مجموعه بازار موبایل ایران شماره 3
 شماره تماس:
32444308(034)
 ساعت کار در روزهای عادی:
 9:00 الی 21:00
در روزهای جمعه و اعیاد:
17:00 الی 21:00

فروشگاه های برگزیده