بازار موبایل شماره 3

مجموعه بازار موبایل ایران شماره 3

اطلاعات تماس


بازار موبایل ایران شماره 3
 آدرس:
کرمان ,بلوار جمهوری، نرسیده به چهاره راه امام جمعه، مجموعه بازار موبایل ایران شماره3
 شماره تماس:
03432444308
 ساعت کار در روزهای عادی:
 9:00 الی 21:00
در روزهای جمعه و اعیاد:
17:00 الی 21:00

فروشگاه های برگزیده