فروشگاه های بازار شماره دو
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
327 طبقه اول کیاتل 66645323 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
325 طبقه اول هایپر موبایل 66656025 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
321 طبقه اول رستوران هانی 66656033 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
320 طبقه اول دفتر پیشخوان 66656046 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
318 طبقه اول خوبتر 66645310 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
316 طبقه اول پارت موبایل 66656026 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
314 طبقه اول موبایل آینده 66656027 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
313 طبقه اول اکسوم 66653971 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
312 طبقه اول اکسوم 66653946 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
233 طبقه همکف طهران تل 66653976 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
230 طبقه همکف اچ تی سی 66645319 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
229 طبقه همکف شاهین 66653959 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
228 طبقه همکف ارد OROD 66656028 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
227 طبقه همکف ارکان تک تیم 66653977 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
224 طبقه همکف تیناتل 66653955 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
223 طبقه همکف بیتاتل 66656052 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
222-1 طبقه همکف تیک تل 66653968 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
222 طبقه همکف 222 66645313 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
220 طبقه همکف نیروان 66645330 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
219 طبقه همکف دیاموند 66653941 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
218 طبقه همکف ستاره ال جی 66653963 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
217 طبقه همکف پرشین تل 66653966 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
216 طبقه همکف پایاتل 66656043 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
215 طبقه همکف هواوی 66653960 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
214 طبقه همکف لوتوس (شعبه مرکزی) 66656039 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
212 طبقه همکف بانک آینده 66645324 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
209 طبقه همکف بیمه رازی 66645302 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
204 طبقه همکف مایکروتل پلاس 66688053 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
134 طبقه منفی یک مدیکال 66645314 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
133 طبقه منفی یک حدیث رایانه 66645316 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
132 طبقه منفی یک آسیاتل 66653939 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
131 طبقه منفی یک لوتوس 2 66653950 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
130 طبقه منفی یک پایتخت 66653961 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
128 طبقه منفی یک تاپ استار 66645318 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
127 طبقه منفی یک موبایل برتر 66653978 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
126 طبقه منفی یک فونیک 66653957 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
125 طبقه منفی یک سهیل 66653965 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
124 طبقه منفی یک تیناتل 66653940 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
122/2 طبقه منفی یک پارسیس 66656052 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
122/1 طبقه منفی یک دسپینا 66656053 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
121 طبقه منفی یک وی آی پی 66653951 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
120 طبقه منفی یک تیوا 66688064 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
119 طبقه منفی یک سیب ایران 66653949 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118 طبقه منفی یک دیباتل 66653948 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
117 طبقه منفی یک ایران زمین 66653947 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
115 طبقه منفی یک آلفا 66653944 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
113 طبقه منفی یک ویولت 66688060 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
110 طبقه منفی یک رادیکال 66653954 اطلاعات بیشتر از فروشگاه