فروشگاه های بازار شماره دو
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
112 طبقه منفی یک بهروز 66645310 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
111 طبقه منفی یک آواتل 66153747 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
123 طبقه منفی یک میسکال 66153656 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
116 طبقه منفی یک ایلیا 66656030 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
221 طبقه همکف اپل استور 66153730 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
114 طبقه منفی یک کلینیک تل 66656021 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
233 طبقه همکف طهران تل 66653976 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
230 طبقه همکف CIP 66645319 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
229 طبقه همکف شاهین 66653959 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
228 طبقه همکف سون 66153563 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
227 طبقه همکف هوآوی ارکان تک تیم 66153502 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
224 طبقه همکف تیناتل 666533974 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
223 طبقه همکف بیتاتل 66653958 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
222-1 طبقه همکف تیک تل 66653968 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
222 طبقه همکف 222 66645313 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
220 طبقه همکف نیروان 66153571 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
219 طبقه همکف دیاموند 66653941 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
218 طبقه همکف مدیا 66653963 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
217 طبقه همکف پایتخت 66653966 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
216 طبقه همکف پایاتل 66656043 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
215 طبقه همکف موبایل آینده 66653960 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
214 طبقه همکف لوتوس (شعبه مرکزی) 66656039 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
212 طبقه همکف بانک آینده 66645324 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
209 طبقه همکف بیمه رازی 66645302 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
204 طبقه همکف مایکروتل پلاس 66688053 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
134 طبقه منفی یک کیاتل 66645314 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
133 طبقه منفی یک حدیث 66645316 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
132 طبقه منفی یک آسیاتل 2 66656044 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
131 طبقه منفی یک لوتوس 2 66653950 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
127 طبقه منفی یک پایتخت2 66653978 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
126 طبقه منفی یک فونیک 66653957 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
125 طبقه منفی یک پایا گستر 66653965 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
124 طبقه منفی یک تیناتل 66653940 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
122/2 طبقه منفی یک پارسیس 66656052 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
122/1 طبقه منفی یک دسپینا 66656053 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
121 طبقه منفی یک VIP 66653951 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
120 طبقه منفی یک تیوا 66688064 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
119 طبقه منفی یک کیاتل + 66653949 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118 طبقه منفی یک دفتر پیشخوان 66656046 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
117 طبقه منفی یک ایران زمین 66153710 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
115 طبقه منفی یک آلفا 66653945 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
113 طبقه منفی یک ویولت 66688060 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
110 طبقه منفی یک آسیاتل 66653954 اطلاعات بیشتر از فروشگاه