فروشگاه های بازار شماره سه
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
G 18 طبقه همکف ایکس - سل 03432484040-03432484041 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
215 طبقه دوم لابراتوار بهرنگ2 32484112-32484113 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
210 طبقه دوم نمایندگی ایرانسل 32484102-32484103 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
120 , 121 طبقه دوم نخست 32484082-32484083 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
119 طبقه اول all brand 32484080-32484081 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118 طبقه اول هورس تل 32484078-32484079 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
117 طبقه اول seven 32484076-32484077 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
116 طبقه اول H+ (plus) 32484074-32484075 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
115 طبقه اول نکست 32484072-32484073 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
114 طبقه اول موبایل ایرونی 32484070-32484071 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
112 طبقه اول فناوری داده 32484066-32484067 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
109 طبقه اول متین موبایل 32484062-32484063 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
108 طبقه اول آرتین 32484060-32484061 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
107 طبقه اول بلک بری 32484058-32484059 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
106 طبقه اول موبایل سلیم 32484056-32484057 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
110 طبقه اول آونگ 32484064-32484065 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
102 طبقه اول نمایندگی همراه اول 32484048-32484049 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
101 طبقه اول موبایل ملی 32484046-32484047 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 20 طبقه همکف اپل استور فراز 32484044-32484045 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 19 طبقه همکف ریمکس 32484042-32484043 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 17 طبقه همکف میران 32484038-32484039 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 16 طبقه همکف اپل استور جمهوری 32484036-32484037 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 15 طبقه همکف چکاد 32484034-32484035 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 14 طبقه همکف موبایل ملی 32484032-32484033 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 13 طبقه همکف اپل استور ژوان 32484030-32484031 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G12 طبقه همکف بازرگانی یک 32484028-32484029 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 11 طبقه همکف آلما 32484026-32484027 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 10 طبقه همکف ارغوان 32484024-32484025 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 9 طبقه همکف جاده ابریشم 32484022-32484023 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 8 طبقه همکف بورسیکا 32484020-32484021 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 6 طبقه همکف حسام 32484016-32484017 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 3، G 4 ، G5 طبقه همکف ماتریکس 32484014-32484015 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 2 طبقه همکف پلاس 32484012-32484013 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 1 طبقه همکف برند شاپ سامسونگ 32484010-32484011 اطلاعات بیشتر از فروشگاه